Debatų klubas

Moku – noriu – galiu

Apie

Užsiėmimų aprašymas

MOKYMAI
Savęs pažinimo teorinė ir praktinė veikla.
Kiekvienam moksleiviui pritaikomo debatų metodo kūrimas.
Mokysimės pagrįsti savo nuomonę, argumentuotai dėstyti mintis, nuosekliai plėtoti temą, analizuoti, lyginti, išklausyti bei toleruoti skirtingas nuomones, greitai ir taikliai reaguoti, tobulinsime viešojo kalbėjimo įgūdžius.
Profesijų pristatymas (paskaitos – susitikimai - diskusijos su įdomių bei sėkmingų profesijų atstovais, išvykos į mokymosi įstaigas, veikiančias įmones).
Savanorystės programų studijos.
Finansinio raštingumo samprata.
PAPILDOMAI
Praktinė - projektinė veikla: „Laisvės debatai“, „Lyderių laikas“, „Mano ateities vizija“, „Aš ir pasaulis“.
Lavinamieji loginiai žaidimai, galvosūkiai, viktorinos, konkursai.
Tiriamoji veikla.
Būrelio užsiėmimai vyks mokykloje po pamokų, laiką suderinus su mokinių pamokų tvarkaraščiu.
Būrelis finansuojamas iš NVŠ tikslinių valstybės skiriamų lėšų.
MOKINIŲ AMŽIUS
10 - 15 metų (5 - 8 kl.)
BŪRELIO LAIKAS (nuotoliniai)
Pirmadieniais - ketvirtadieniais (pasirinktinai)
18:00 val.
19:30 val.
BŪRELIO FORMA
Veikla vyksta pagal iš anksto suderintą grafiką
Kontaktiniai
Nuotoliniai
VIETA
Visus mokslo metus
Visa Lietuva
Registracija į būrelį
Būsite nukreipti į Google Forms anketą
background image