Būrelis

Saugus ir išmanus

Apie

Užsiėmimų aprašymas

EISMAS
Saugaus eismo samprata. Pėsčiųjų ir keleivių saugaus elgesio taisyklės. Elgesys viešajame transporte.
Saugi elgsena eismo aplinkoje. Bendrosios eismo dalyvių pareigos.
Saugos priemonės ir jų naudojimas eisme (atšvaitai, saugos diržai, apsauginiai šalmai, individualios saugos priemonės). KET eismo dalyviams. Atsakomybė už save ir kitus kelyje.
Gamtosauga ir dviratis. Pasiruošimas laikyti dviračio (nuo 10 metų) ir mopedo (nuo 14 metų) vairuotojo KET testą pažymėjimui gauti. Ekologija.
Mechaninio judėjimo samprata. Tiriamoji veikla. Praktiniai užsiėmimai su paspirtukais ir radijo bangomis valdomu transportu.
SVEIKATA
Pirmosios medicininės pagalbos suteikimas nukentėjusiajam. Atsargus elgesys prie vandens. Skęstančiųjų gelbėjimo pagrindai.
Sveikatos ir sveikos gyvensenos samprata. Fizinis aktyvumas. Veikla ir poilsis.
SAUGA
Saugi elgsena buityje ir gamtoje. Psichologinis pasirengimas grėsmėms ir pavojams. Pagarbus bendravimas.
Stichinės nelaimės. Pavojai. Civilinė sauga. Karinio parengimo pradmenys.
Gaisrai. Gaisrinė sauga. Evakuacija iš pastato. Elektra mūsų namuose. Darbų sauga. Saugi elgsena.
PAPILDOMAI
Žaisdami ir eksperimentuodami mokomės. Įdomioji matematika. Gamtos mokslų įdomybės. Konstravimas.
Taupymo samprata. Finansinis raštingumas.
Mano pasaulis (astronomijos pagrindai).Tiriamoji veikla.
Būrelio užsiėmimai vyks mokykloje po pamokų, laiką suderinus su mokinių pamokų tvarkaraščiu.
Būrelis finansuojamas iš NVŠ tikslinių valstybės skiriamų lėšų.
MOKINIŲ AMŽIUS
1 - 4 kl.
BŪRELIO LAIKAS
Pirmadieniais - penktadienis
Po pamokų
BŪRELIO FORMA
Veikla vyksta pagal iš anksto suderintą grafiką
Kontaktiniai
VIETA
Visus mokslo metus
Visa Lietuva
Registracija į būrelį
Būsite nukreipti į Google Forms anketą
background image